Actief in Pais

logo

infoDe vereniging Pais kent enkele werkgroepen en een aantal andere mogelijkheden om actief mee te werken. De deelname aan een werkgroep staat voor iedereen open. U hoeft dus geen lid van Pais te zijn.
Dit zijn de werkgroepen en andere activiteitsmogelijkheden:

Werkgroep TV-geweld
De zelfstandig opererende Werkgroep TV-geweld wil dat in het door de media geboden amusement minder vanzelfsprekend problemen worden 'opgelost' met geweld. Zij pleit daarom voor programma's en ook computerspellen die laten zien dat het ook anders kan.
De werkgroep, die al sedert 1986 bestaat, heeft een zeker gezag verworven en kan haar mening naar voren brengen op plaatsen die ertoe doen. Op radio, tv en in kranten en tijdschriften is ze regelmatig te horen/zien.
Onderdeel van de werkgroep is de Kring van Kritische Kijkers. De leden ervan beoordelen tv-programma's en houden in de gaten wat er in de media gebeurt.
De website van de werkgroep bevat zeer veel informatie en wordt daarom druk bezocht door scholieren en studenten die scripties moeten schrijven maar ook door journalisten en anderen die professioneel met dit onderwerp bezig zijn. Op deze website vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden als donateur of voor actieve deelname aan de werkgroep.

Werkgroep Vredesvraagstukken (in samenwerking met het Humanistisch Vredesberaad)
In deze werkgroep worden de hedendaagse ontwikkelingen met betrekking tot oorlog en vrede bediscussieerd. De rubriek 'Onze Standpunten' op deze website wordt door de werkgroep verzorgd.
De werkgroep komt ca. 6 keer per jaar bijeen in Amsterdam.
Voor deze werkgroep kunt u zich aanmelden via het reactieformulier of bij:
Fred Valkenburg, Wijttenbachstraat 322, 1093 JK Amsterdam, tel. 020-693.18.72.

Voor wie actief wil zijn hebben we meer te bieden dan onze werkgroepen:

Meedoen met manifestaties
Pais doet regelmatig mee aan manifestaties van allerlei aard. We staan met standjes, delen folders uit, verspreiden ons blad 't Kan Anders en zijn vaak ook betrokken bij de organisatie.
Wilt u daaraan meedoen? Neem dan kontakt op via het reactieformulier of rechtstreeks met: Wiebren Stienstra, Loopplank 4, 9732 EA Groningen, tel. 050-541.50.60.

Buitenland
Pais heeft zusterorganisaties over de hele wereld en is samen met al deze organisaties aangesloten bij War Resisters International (WRI). Internationaal is er veel werk te doen en ook daarvoor zoeken we nog mensen. Dit varieert van zich daadwerkelijk inzetten als vredeswerker in een spanningsgebied, tot kantoorwerk op het hoofdkantoor van de WRI in Londen.
Is dit iets voor u, neem dan contact op d.m.v. het reactieformulier.

Samenwerking
Veel van ons werk doen we in samenwerking met andere (vredes-)organisaties. Pais is dan ook oprichter van en deelgenoot in nogal wat samenwerkingsverbanden. U vindt er een overzicht van op onze hoofdpagina. Ook zij zoeken nog mensen die zich actief willen inzetten!

hoofdmenu    info pais    uw reactie

Laatst gewijzigd: 5 maart 2007