Ban de bommen boven de Balkan


Terug naar Terug

Wij zijn verontrust en verontwaardigd over het optreden van de NAVO. De beelden en berichten vanuit de Balkan stemmen somber en triest. Opnieuw worden gewone burgers opgeofferd aan de hogere doelen van politieke en militaire stratego-denkers. Met het ingrijpen in Kosovo, als consequentie van een faliekant verkeerde onderhandelingsstrategie, is de NAVO haar doel volledig voorbijgeschoten. Met als droevig resultaat een humanitaire ramp van ongekende omvang.
Bovendien heeft de NAVO hier mee in één klap de brede, internationale beweging van men sen die streven naar een cultuur van geweldloosheid voor het eerste decennium van de vol gende eeuw een zware slag toegediend. De langdurige, voortdurende pleidooien voor een geweldloze benadering van conflicten werden en worden nauwelijks opgemerkt, laat staan ondersteund. Daarvoor zijn immers geduld en zorgvuldigheid vereist die door het machtsdenken van veel Westerse politici niet kunnen worden opgebracht. Bij hen gaat al snel de arrogante en irrationele gedachte overheersen dat met de inzet van bommen en kruisraketten de vrede snel bereikt kan worden. In de huidige, moderne tijd is het militaire spoor, letterlijk en figuurlijk, echter doodlopend. De geweldloze benadering is het enige spoor dat in onze gemoderniseerde en geglobaliseerde wereld naar een vreedzame en duurzame toekomst kan leiden. Alleen dan zullen we kunnen spreken van beschaving, ontwikkeling en vooruitgang. Voor de mensonterende situatie van dit moment is nog slechts één weg mogelijk om daaraan een einde te maken. Stoppen met bombarderen, uitroepen van een wapenstilstand, inzetten van uit gebreide hulpverlening, beleggen van een Balkan-conferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties en benoemen van een speciale VN-onderzoekscommissie voor het vinden van een aanvaardbare oplossing voor de Kosovo-crisis.

Rein Heijne

Terug naar Terug


Last Updated 28 april 1999 by Chris Geerse