Beter ten halve gekeerd, daar op de Balkan


Terug naar Terug

In een vorig artikel schreven we: Geweld roept (nog meer) geweld op. Desondanks zal menig pacifist toen de bombardementen op 24 maart begonnen gehoopt hebben op zijn of haar ongelijk.

Helaas lijkt het daar nu in de verste verte niet op. Kruisraketten waar Nederland in de tachtiger jaren tegen te hoop liep zijn nu gevallen op het centrum van Belgrado, zij het gelukkig niet met kernkoppen.
Naast direct militaire doelen vormen ook de infrastructuur, de energievoorziening, de petrochemische industrie en diverse speciale gebouwen doelwit. Er worden onbedoelde slachtoffers gemaakt, er vindt milieubederf op grote schaal plaats, maar het doel om ServiŽ de papieren van Rambouillet te laten tekenen is steeds verder weg. Een heel grote psychologische fout van de NAVO.
Ondertussen is de massa aan verdrevenen in Kosovo groter dan ooit, de ellende navenant. Over gruwelen bestaan de meest angstige ver moedens. Een grondoorlog dreigt.

kunnen we als vredelievende burgers iets doen?

Ja, schrijf naar Den Haag dat Nederland net als Griekenland zich moet distantiŽren van het gewelddadige optreden. U kunt daarvoor de voorbeeldbrief gebruiken. En ..... vergeet de slachtoffers niet.
Steun de hulpacties.

Terug naar Terug


Last Updated 28 april 1999 by Chris Geerse