Voorbeeldbrief tegen bombardementen op Joegoslavië


Terug naar Terug

Aan de ministerraad en aan de Tweede kamer der Staten Generaal

p/a Departement van Algemene Zaken
Binnenhof 20
2513 AA Den Haag

Geachte leden van regering en volksvertegenwoordiging,

Sinds 24 maart wordt JoegoslaviŽ gebombardeerd. Dat gebeurt met instemming en ook actieve deelneming van ons land. Het gebeurt in het kader van voorgenomen crisisbeheersing en stabilisatie op de Balkan. Het gekozen middel is voor mij niet alleen onaanvaardbaar, het brengt ons tevens steeds verder van huis.

Er vallen onbedoelde slachtoffers, door branden vindt milieubederf op grote schaal plaats, terwijl het doel ServiŽ te dwingen haar beleid ten aanzien van Kosovo te wijzigen steeds verder weg raakt. De massa van huis en haard verdrevenen is groter dan ooit, de ellende navenant. Over gruwelen bestaan de meest angstige vermoedens.

In ServiŽ heeft de bevolking zich, als reactie op de bombardementen als ťťn man achter de Servische zaak gesteld.
Waar de NAVO, en dus ook ons land, opereert zonder mandaat van de Verenigde Naties heeft men juridisch het gelijk aan zijn zijde wanneer dit wordt bestempeld als agressie tegen een soeverein land, en dus als misdaad. De eigen misdaden in Kosovo raken daarbij op de achtergrond.

Het nobele doel van de Atlantische gemeenschap (de geschiedschrijver moet maar beoordelen of ook andere overwegingen een rol spelen), om twee etnische groepen in ťťn land in vrede te doen samenleven, dat doel bereik je nooit door bommen te gooien op ťťn van de partijen. Dat is een grote psychologische inschattingsfout van de NAVO. Het verhardt de standpunten en de haatgevoelens worden verlengd tot in lengte van jaren.

De NAVO staat nu op een tweesprong. Zo doorgaan betekent geleidelijk en onvermijdelijk verzeild raken in een landoorlog. Van de rol van crisisbeheerder raakt het in de rol van oorlogvoerende, samen met de UCK-mensen die bereid zijn voor hun land te sterven, tegen Serven die eerder zichzelf laten vernietigen dan toe te geven. De NAVO dreigt daarbij niet alleen te falen in crisisbeheersing, ook het element van niet willen verliezen gaat dan een rol spelen.
Dit is uitermate gevaarlijk. Ook buiten ServiŽ en het NAVO-gebied zal de NAVO steeds meer als agressor worden gezien, met alle gevolgen voor de internationale verhoudingen op de langere termijn.
Daarom verlang ik van u de medewerking van ons land aan het militaire geweld in JoegoslaviŽ op de kortst mogelijke termijn te beŽindigen. Stop met bommen gooien, start de dialoog en roep daarbij de hulp in van de internationale gemeenschap en vooral ook, steun alle krachten in en buiten JoegoslaviŽ die langs geweldloze weg bezig willen zijn met de oplossing van het conflict.

Hoogachtend,

Terug naar Terug


Last Updated 28 april 1999 by Chris Geerse