Verklaring LBVO over Kosovo


Terug naar Terug

Het Landelijk Beraad Vredesorganisaties keert zich met klem tegen de NAVO bombardementsacties in Kosovo en ServiŽ en de Nederlandse medewerking daaraan.

  1. Het is onmiskenbaar dat deze acties volstrekt strijdig zijn met bindend internationaal recht. Het Handvest van de VN sluit een dergelijke actie ten ene male uit indien niet duidelijk door de Veiligheidsraad gesanctioneerd. Van een dergelijk besluit van de Veiligheidsraad is geen sprake. Dit ingrijpen is dus duidelijk internationaal rechtelijk onrecht matig.
  2. De acties zullen met zekerheid grote aantallen doden en gewonden tengevolge hebben onder de Albanese en Servische bevolking, niet alleen in Kosovo zelf, maar daarnaast ook elders waar Albanezen in een minderheidspositie verkeren. Zo betekenen deze acties het tegendeel van hulp of bescherming van de Albanese bevolking. PotentiŽle moordenaars worden gestimuleerd, potentiŽle slachtoffers - waaronder in het bijzonder bejaarden en kinderen - zien hun levenskansen verder aangetast.
  3. Niet ontkend kan worden dat dit militaire ingrijpen de mogelijkheid inhoudt tot het ontketenen van een algemene Europese oorlog. Jeltsins waarschuwing is geen wartaal. Grenzen vormen geen barriŤre voor de overdracht van welke wapensoort dan ook.
  4. Het absoluut vasthouden aan de legering van NAVO troepen in Kosovo heeft de in Rambouillet bereikte moge lijkheden voor een vreedzame perspectief voor de korte en de lange termijn ernstig benadeeld. Een voldoende aantal civiele waarnemers zou een kans hebben geboden om tot serieus nakomen te geraken van de gemaakte afspraken, die ook voor de Serven aanvaardbare en vreedzame mogelijk heden boden. Het is onbegrijpelijk dat een beleid gevoerd is dat in feite gericht was op een herhaling van de BosniŽ/ Sebrenica situatie.
  5. Het LBVO veroordeelt deze NAVO acties als een afschuwelijk voorbeeld van zinloos geweld. Binnenlandse strijd tegen zinloos geweld wordt absurd en ongeloofwaardig wanneer we in de internationale verhoudingen grijpen naar massaal zinloos en bovendien onrechtmatig en ondoelmatig geweld.

Terug naar Terug


Last Updated 15 april 1999 by Chris Geerse