Verklaring WRI over Kosovo


Terug naar Terug

De "War Resisters Intenational", een internationaal netwerk van meer dan 70 pacifistische groeperingen in meer dan 30 landen, inclusief JoegoslaviŽ en KroatiŽ, veroordeelt de NAVO bombardementen en de hypocrisie van de NAVO regeringen in het bestijgen van het oorlogspad.

De oorspronkelijke redenering voor het bewandelen van de militaire weg was Milosevic te dwingen een vredesakkoord te tekenen. Dit bleek een verkeerde inschatting t.a.v. Milosevic en de stem ming onder de Servische bevolking na jaren van nationalistische propaganda. Het gaf Milosevic de gelegenheid de kraan open te zetten in de Servische en Joegslavische traditie van het zich militair heldhaftig teweerstellen.

De regeringen die de NAVO vormen hadden erg weinig actieve belangstelling om het geweldloze verzet van de Albanese Kosovaren te steunen gedurende de negen jaar waarin deze weigerden de wapens op te nemen als antwoord op de Servische gewelddadige onderdrukking. In werkelijkheid stemden zij in met uit sluiting van Kosovo van de Dayton akkoorden. In tegenstelling tot de NAVO werkt de WRI aan versterking van geweldloze methoden bij de hante ring van conflicten. We hebben ons gericht tegen het militarisme van het regime van Milosevic; door middel van het Balkan Peace Team hebben we de dialoog tussen Serven en Albanezen bevorderd.

De missie van de OVSE waarnemers was te klein van omvang en kwam te laat. Niettegenstaande dit zou uitbreiding ervan oneindig veel beter zijn geweest dan NAVO bombardementen. Onder de huidige omstandigheden roept de WRI op tot stopzetting van de NAVO luchtaanvallen en roept ze haar leden op nachtwaken en andere demon straties te organiseren tegen de NAVO bij daarvoor in aanmerking komende ambassades, ministeries van defensie en vliegbases. De soldaten van de landen die deelnemen aan de aanvallen roepen we op deelneming aan deze oorlog te weigeren.

In de tussentijd zullen we trachten via onze vrienden in de anti-oorlogsgroepen in ServiŽ en met mensen in Kosovo pogingen in het werk te stellen om te komen tot een rechtvaardige vrede.

Op de langere termijn verdubbelt de WRI zijn betrokkenheid bij het bevorderen van een civiele benadering van het conflict, speciaal door het ontwikkelen van methoden van geweldloze conflictoplossing en tot het bereiken van een dialoog.

Meer over de WRI

Terug naar Terug


Last Updated 15 april 1999 by Chris Geerse