Enkele stellingen als start van het debat

logo erasmus

  • Zolang de armoede in de wereld niet vermindert zullen ook gewelddadige conflicten niet verdwijnen.
  • Het onderwijs moet een actieve en stimulerende rol spelen bij het verminderen van geweld.
  • Geweld zit nu eenmaal in de mens en daarom zijn oorlog, geweld en beschaving met elkaar verbonden en niet te voorkomen.
  • Het bevorderen en stimuleren van kunstuitoefening en beleving zijn belangrijke middelen om geweld in de samenleving terug te dringen.
  • Relativeren van de eigen problemen kan frustraties verminderen waardoor de neiging om geweld te gebruiken zal afnemen.
  • Het Ministerie van Defensie moet worden vervangen door een Ministerie van Geweldloosheid.
Neem deel aan het debat via onze website of schrijf naar:

Rondom Erasmus
Gropiuslijn 7
2728 AV Zoetermeer

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    het project   

Updated: 23 december 2000