Mij drijft de filosofie van de hoop

Aandacht voor geweldloosheid in Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa

logo erasmus

Ondanks dat ik veel te laat ben voor de afspraak, komt hij me in zijn Rotterdamse flat lachend tegemoet: Rein Heijne, voorzitter van het Humanistisch Vredesberaad en actief in de voorbereidingen van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001. Voor zijn pensionering was hij werkzaam in de petrochemische industrie bij de fabricage van kunststoffen, waar hij tenslotte trainingen voor de kwaliteitszorg verzorgde. Wel heel wat anders dan de activiteiten waarover ik hem nu wil spreken.

“Mijn denken over oorlog en vrede is sterk gevormd door de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof niet dat mensen zó in elkaar zitten dat ontsporingen als die tragedie onvermijdelijk zijn, al ben ik natuurlijk keer op keer teleurgesteld. Maar wij blijven onze ideeën uitdragen en ook Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 leek ons samen met PAIS een goede gelegenheid daarvoor. Dat we dat goed gezien hebben, blijkt wel uit de adhesiebetuigingen die we gekregen hebben en de grote mate van medewerking.”

“Anderen uitleggen waarom we voor geweldloosheid zijn gaat altijd wat moeizaam”, stelt hij. “Toch gaan we door, want volgens de voorstanders van geweldloosheid in de internationale ploitieke arena wordt steeds weer bewezen dat het grijpen naar de wapens de oplossing van een conflict eerder verder weg dan dichterbij brengt. Wij vinden dat niet lang genoeg naar zakelijke compromissen gezocht wordt, dat prestigeredenen en de wens van politici zichzelf te profileren vaak geduldig onderhandelen in de weg zitten.”

Voorkómen en opbouwen

“Maar als vredesbeweging doen we meer dan alleen geweld afwijzen. Er zijn internationale vredesbrigades, die bij conflicten naar alternatieve benaderingen zoeken en bedreigde personen ongewapend escorteren. De vroegere secretaris-generaal van de VN, Boutros Gali, onderkende peace keeping, peace enforcement en peace building. Wij kunnen heel goed een rol vervullen bij deze vredesopbouw. Daarin past een grote rol voor voorlichting en vorming. Met het project Rondom Erasmus stellen wij daarom aan de orde wat ons beweegt. De filosofie van de hoop houdt mij actief.”

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    het project   

Updated: 23 december 2000