Ideeën gevraagd

Nabeschouwing

logo erasmus

Het project Rondom Erasmus is met deze bijeenkomst tot een einde gekomen.
Een lang proces van voorbereiding en organisatie heeft geleid tot een flink aantal discussies en gesprekken op allerlei niveau's.

Er is gesproken met wetenschappers, onderwijs mensen, culturele organisaties, lokale instellingen, kunstenaars,politici, de media.

Er zijn projectonderdelen verzorgd door een school, kunstenaars, sprekers en pleiters, binnen en buiten de vredesbeweging.

Er is nauw samengewerkt met Rotterdam Culturele Hoofdstad, een klankbordgroep met betrokken Rotterdamse mensen, een stagiaire van de Hoge School Rotterdam.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door De Laurenskerk, Hogeschool Rotterdam, Humanistisch Verbond R'dam-Rijnmond, Humanitas Rotterdam, Albeda en Zadkine College,Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam en Gaia.

Kortom een brede groep mensen en organisaties zijn bereikt en heeft deel genomen aan een omvangrijk project dat nagenoeg geheel door vrijwillgers is georganiseerd.

Een uitgebreidere evaluatie met conclusies zal nog volgen en nagedacht zal worden over vervolg aktiviteiten zeker na de toezegging van de wethouder. Mocht u hier een bijdrage aan willen leveren dan is dat uiteraard welkom.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    het project   

Updated: 28 december 2001