Meer aandacht voor conflictpreventie

Samenvatting van pleidooi van Bram vd Lek

logo erasmus

Bram van der Lek, oud-kamerlid voor de PSP, drong in zijn pleidooi aan op meer aandacht voor conflictpreventie. Wanneer we ernst willen maken met de oproep van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om te komen tot een cultuur voor vrede en geweldloosheid voor de kinderen van de wereld, dan is een daadwerkelijke cultuuromslag nodig. Zonder zo'n cultuuromslag zal een vreedzame toekomst een illusie blijken en lopen we zelfs het risico over 100 jaar geen cultuur meer te hebben.

In plaats van geweldsmiddelen te gebruiken om onze doelen te bereiken zouden we niet-gewelddadige middelen moeten gebruiken, en ook onze in wezen gewelddadige doelen moeten veranderen in vreedzame doelen. De cynische machtspolitiek van de westerse landen zou gehumaniseerd moeten worden. Dit zou onder andere betekenen dat we de welvaart eerlijker zouden verdelen, de VN zouden versterken en democratiseren, voor olie een eerlijke prijs zouden betalen in plaats van het met geweld te stelen zoals we nu in feite doen, en vooral ook dat we vredeskrachten van onderop zouden steunen in plaats van hen te negeren zoals nu vaak gebeurt.

Als voorbeeld van de effectiviteit van zulke vredekrachten van onderop beschreef Van der Lek de bemiddelende rol die Nigeriaanse studenten in Lagos spelen in het conflict tussen de lokale bevolking in de Niger-delta en de oliemaatschappijen die met steun van de regering hun land exploiteren. Dankzij de "mediation" van de studenten werd de bevolking in onderhandeling gebracht met de regering en oliemaatschappijen, waardoor het conflict aanzienlijk minder gewelddadig werd.

Zulke bemiddelende en geweldloze vaardigheden zouden meer ontwikkeld en al op jonge leeftijd aan kinderen overgedragen moeten worden. Rotterdam zou hieraan kunnen bijdragen door als Culturele Hoofdstad het voortouw te nemen in het werken aan de gewenste cultuuromslag. Het allesoverheersende streven naar economische groei en het hebben en houden van de grootste haven ter wereld zou dan omgebogen kunnen worden in de richting van de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Zo zou bijvoorbeeld meer geld en energie gestoken kunnen worden in het onderzoek naar de oorzaken van de economische aspecten van gewelddadige conflicten. De gemeente zou de Erasmus Universiteit, bij uitstek een economische universiteit, kunnen stimuleren zulk onderzoek op te starten en methoden te ontwikkelen om dergelijke conflicten vreedzaam op te lossen. De resultaten daarvan zouden dan verder in de stad en de samenleving bekend gemaakt en toegepast kunnen worden. Slechts een beginnetje, maar wel concreet en uitvoerbaar.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    het project   

Updated: 27 december 2001