Normen en Waarden

Pleidooi van Lennart Vriens

logo erasmus

Zijn onze waarden en normen de enig juiste en in hoeverre moet je ze opleggen?
Ter illustratie geeft hij een voorbeeld van een bezoek aan de Twin Towers, waarbij een groep toeristen de toegang wordt geweigerd omdat één van hen (de gids n.b.) geen stropdas draagt.
Het eenvoudige voorbeeld levert een "conflict" op, dat voor de deelnemers van het bezoek alleen opgelost kan worden door naar de andere toren te gaan.


Hij signaleert dat in vrijwel elke situatie een conflict kan optreden. Het optreden van conflicten valt niet af te keuren; sterker nog het is een mogelijkheid om vooruit te komen. Het gaat er meer om op welke manier het conflict wordt opgelost. Er moet derhalve geen sprake zijn van conflictpreventie maar van geweldspreventie.

De manier van omgaan met een conflict wordt in hoge mate bepaald door de wat hij noemt "het publieke domein".
Zijnsinzien is een aantal tendensen in dit domein zichtbaar, die een geweldloze oplossing voor conflicten in de weg staan.
Eén van deze tendensen is de overwaardering van rijkdom. En deze rijkdom wordt ook geëtaleerd. Hoe deze rijkdom tot stand komt doet verder niet ter zake; het leidt wel tot egoïsme en hebberigheid waardoor relativering van eigen handelen op de achtergrond verdwijnt.
Verder wordt – via de massamedia – een grote hoeveelheid geweld uitgestrooid, waarin veelal een geschetst conflict met behulp van een gewelddadige actie wordt "opgelost".

Hij pleit dan ook voor een integrale vredesopvoeding, waarin een cultuuromslag plaats vindt ten aanzien van het oplossen van conflicten. Hierbij moeten de media, scholen, gezinnen en "het publieke domein" betrokken worden.

Concretisering van een dergelijke aanpak kan onder meer plaats vinden op scholen, waarin via eenvoudige afspraken een cultuur van verdraagzaamheid en respect gerealiseerd zal worden. Als voorbeeld wordt de "Brede School" genoemd. Verder verwijst prof. Vriens naar de voorbeelden van Janne Poort.

Prof. Dr. L.J.A. Vriens is bijzonder hoogleraar vredespedagogiek.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    het project   

Updated: 27 december 2001