Agitprop

Het moet voor veel jongeren langzamerhand benauwend worden om door de maatschappij doorlopend in verband te worden gebracht met gewelddelicten. De liefste lange slungels worden in tram, bus of in de buurt van een disco wantrouwig gadegeslagen.
Wat zijn die knullen van plan en wat voeren die vijf uitzinnig gierende meiden in hun schild? Meestal niets natuurlijk. Ze zitten propvol energie, willen de wereld naar hun eigengereide hand zetten terwijl hun persoonlijke problemen bepaald niet altijd even simpel zijn. Want kind zijn betekent naast zorgeloos lachen ook nogal eens stilzwijgend lijden. Je wilt het leven omarmen maar in veel gevallen wordt je, thuis of op school, onfijnzinnig terugverwezen naar waar je nu juist niet wezen wilt. Daar komt dan nog dat angstaanjagende fenomeen 'zinloos geweld' bij. Je kunt zelfs slachtoffer worden van zowel dit sociaal geweld als van sociaal wantrouwen.

Er is natuurlijk die club van pistolen-jantjes-van-plezier waar elk land momenteel de handen aan vol heeft. Zolang de wapen-, film- en media-industrie ons iedere paar minuten van de dag trakteert op een goeie verse moord, zal de honger om het ook eens te proberen alleen maar toenemen. En niet alleen onder jongeren. Vaak wordt vergeten dat er ook nog het flinke potentieel aan fatsoenlijke jeugd is, soms zo braaf dat ze eigenlijke niets meer wenst dat het aloude huisje-boompje-beestje-partnertje-kindje. Het kwaad dat zij aanricht blijft beperkt tot haar beperktheid.

Maar al is de omvang nog bescheiden, er begint zich een generatie te manifesteren, die uit is op versobering qua levensstijl, op actie ten behoeve van de derde wereld, kinderen, dieren, kortom: deze jeugd gaat dwars liggen om te trachten een dwarse wereld recht te trekken. We mogen hier best een beetje blij mee zijn. Iets meer aandacht en waardering van bevolking en overheid voor de - laten we dat malle woord nog eens gebruiken - "agitprop" van deze eigenzinnige jonge mensen zou een terechte keus zijn.

Miep

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 4 september 2000