hoofdmenu

Bellamy-Utopie

Werken tot je vijfenveertigste, ondergrondse levering van je inkopen en een basisinkomen per creditcard. Enkele ideeën die al 113 jaar geleden als visioen door de Amerikaanse jurist/journalist/filosoof Edward Bellamy in romanvorm werden opgeschreven. In 1887 onder de titel 'Looking Backward' (Terugblik uit het jaar 2000).

Bellamy werd tijdens zijn reizen door Europa en Noord-Amerika gegrepen door de ellende waarin velen moesten leven. Hij ontwikkelde een visie voor een heel efficiënte, maar vooral ook een heel menselijke samenleving, gebaseerd op het gelijkheidsprincipe (duurzame ontwikkeling!).

In het boekje dat u voor slechts f 10,-- incl. verzendkosten(!) kunt bestellen, wordt dan ook verwezen naar huidige stromingen in de milieu-, derde wereld- en vredesbeweging, die sterk doen denken aan het gedachtegoed van Bellamy (m.n. Het Footprint-model). De kritiek van Bellamy op de economie en samenleving van toen, is in principe nog steeds geldig!

"Alles is op geld gebaseerd. Wie geen geld heeft telt niet mee. Dit is economische discriminatie."

Bestellen via giro 21005 van de Bellamy-vereniging te Winsum (G. Rijpstra) o.v.v. Het visioen van Bellamy. Info.: 0182-52.93.55 (Peter Hendriks)

*de utopisten van vandaag zijn de realisten van morgen*

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000