Boeken

Van Jan Slop, voorzitter van het landelijk beraad vredesorganisaties ontvingen we een brief waarin hij ons vroeg aandacht te besteden aan een tweetal boeken van de hand van Prof. dr. C.V. Lafeber.
Jan Slop schreef o.a.:
"Tijdens een van de evaluatie-bijeenkomsten m.b.t. de Kosovo-oorlog ontmoette ik prof. dr. C.V. Lafeber. Ik was geraakt door zijn kritische betrokkenheid inzake de vragen van oorlog en vrede. Het bleek dat de heer Lafeber docent was geweest aan de KMA.
Mijn eerste reactie was: Hoe is het mogelijk dat 'Professor of Contemporay History' aan een dergelijk instituut zo'n kritisch verhaal schrijft over de periode van de Koude Oorlog?!
Toch is het waar. Zijn werken verdienen m.i. meer bekendheid."

De boeken waar het om gaat zijn de volgende:

Hoe korter de reikwijdte, des te doder de Duitsers.
(ISBN 90-804355-3-8, te koop in de boekhandel, maar ook te bestellen bij de auteur, door overschrijving van f 75,-- op giro 109.04.33 t.n.v. C.V. Lafeber, dan wel telefonisch 013-543.03.40).

Blijkens de omschrijving behandelt het boek de geschiedenis van de Koude Oorlog. De titel slaat op de weigering in 1987 van de Duitse regering om nucleaire korte afstandsraketten op haar grondgebied toe te staan. zij hebben zelfs op het punt gestaan de NAVO te verlaten.
Mede hierdoor verdwenen de Lance-2 en de SS-21 en SS-22 uit de geschiedenis. Het boek beschrijft de rol daarbij van de diverse wereldleiders, vergelijkt NATO en Warschaupact, plaatst het in een historisch kader en schenkt aandacht aan de diverse brandhaarden in de wereld tijdens de Koude Oorlog.
Het boek is vooral een waarschuwing tegen de atomaire oorlog, tegen alle politici en militairen, wetenschappers en wapenhandelaren van Oost en West die de mogelijkheden om een thermo-nucleaire oorlog te voeren in stand houden.

Wie het eerst schiet, sterft als tweede.
(ISBN 90-804355-2-x, f 45,-- op dezelfde wijze verkrijgbaar)

Het is een kritische benadering van de bewapening op aarde en in de ruimte in de 21e eeuw.
De wereld heeft te leven met het feit dat de mens atoombommen kan maken. Wat de schrijver ergert is dat niemand in Oost en West, behalve Gorbatsjov, de moed had aan de waanzin een eind te maken. Het is niet zozeer de slechtheid van de politici, als wel de domheid.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 28 augustus 2000