Een brief

over de vredespolitiek van GroenLinks

Beste redactie,

Graag zou ik wat vraagtekens willen zetten bij het stuk van Hans Feddema en derhalve verzoek ik jullie bijgaand stukje in het volgend nummer op te nemen.

het oog van de naald?

Heel lang geleden schijnt Jezus op deze aarde te hebben rondgelopen. Veel wijze woorden, vergelijkingen en dergelijke worden aan hem toebedacht.
Een van de aardigste uitspraken was "Eerder zal een kameel door het oog van een naald gaan dan dat een rijke zal binnengaan in het Koninkrijk Gods".
Volgens Hans Feddema ging nu niet alleen een kameel door het oog van een naald, maar heel GroenLinks. Ik zou daar toch wat vraagtekens bij zetten.

Ik begon dit stukje met ongeveer 2000 jaar terug te gaan. Nog een keer duik ik de historie in weliswaar niet zo ver - maar een dikke 50 jaar terug.

Het is 1947. De Democratisch Socialistische Jongerenorganisatie "Nieuwe Koers" houdt een weekend bij Apeldoorn. Daar aanwezig was de toenmalige voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Koos Vorrink. Een kopstuk in die tijd.... Ook aanwezig was een landbouwkundig student Joop Vogt, totaal onbekend.

Laatsgenoemde vroeg in het debat aan Koos Vorrink wat de PvdA zou doen als het in Indonesië tot een koloniale oorlog zou komen. Eerstgenoemde zei met stemverheffing dat het niet tot een koloniale oorlog zou komen en als dat toch zou gebeuren dan zou (vuistslagen erbij op de lessenaar) de PVDA onmiddellijk uit de regering treden. De VARA nam het debat, ook dit stukje debat, op.

Enkele dagen later brak in Indonesië de eerste koloniale oorlog uit. Koos Vorrink was de eerste die dit voor de radio goedpraatte, met het verhaal dat het een "politionele actie" was. Nog een dag later zond de VARA het debat uit van "Nieuwe Koers". Mijn vraag en het antwoord van Koos Vorrink was weggelaten..... Mijn vertrouwen in de politiek had een forse knauw opgelopen, die me de eerstvolgende tien jaar van de politiek afzijdig deed zijn.

We gaan ruim tien jaar verder. Joop Vogt, intussen afgestudeerd en werkend, wordt weer enthousiast voor de politiek. De PSP heeft bij de Statenverkiezingen in Noord-Holland een zodanig resultaat geboekt dat een kamerzetel haalbaar lijkt. Oud PSP-ers weten dat nog wel.

We gaan nu ruim dertig jaar verder. De PSP wordt opgeheven en raadt haar leden aan om lid te worden van GroenLinks. Joop Vogt, Eerste Kamerlid van de PSP en voorzitter van die partij werkt enthousiast mee aan de opheffing van de PSP en de voorbereiding van GroenLinks.

De laatste stap nu. Iets meer dan tien jaar. De fractie van GroenLinks neemt een besluit dat op geen enkele manier te verdedigen valt. Zij stemt in met de regering om onder verantwoordelijkheid van de NAVO troepen en bombardementsvliegtuigen naar Kosovo te sturen. In strijd met het uitgangspunt van GroenLinks dat de NAVO dient te verdwijnen, in strijd met het internationale recht, omdat geen groen licht was gegeven door de VN.

Waarom nu deze vergelijking
Toen: de leiding van de PvdA nam in strijd met haar eigen beweringen en in strijd met de wil van de meerderheid van de opvattingen van de meerderheid van de leden beslissingen. Het congres van de PvdA corrigeerde niet. Een aantal leden en sympathiserenden wendden zich af van de PvdA en...erger...van de politiek.
Nu: de fractie van GroenLinks neemt een beslissing in strijd met de opvattingen van de partij en de opvattingen van de meerderheid van haar leden. Een Aantal leden en sympathiserenden wendden zich af van GroenLinks en... erger... van de politiek.

Natuurlijk kun je het - zoals Hans Feddema - positief vinden dat het congres zijn goedkeuring niet gaf aan het besluit om de NAVO een definitieve rol te geven als politieagent voor de wereld. Ook ik beoordeel dat positief, al geloof ik beslist niet dat de VS zelfs maar kennis genomen hebben van dat besluit van het Congres van GroenLinks, zoals Hans suggereert.

Maar blijft het feit dat noch de Partijraad noch het Congres de fractie heeft veroordeeld voor haar handelen. GroenLinks is blijven steken voor het oog van de naald. Niet nu, maar vorig jaar.
Dat daarmee de SP in de kaart wordt gespeeld hoeven we niet te betreuren. Het ouderwets aandoende socialisme van die partij en haar werken met vrij inhoudsloze leuzen hoort niet bij mij. Maar ze zijn in elk geval zo eerlijk gebleven dat ze niet ter wille van ministerszetels in de verdere toekomst haar opvattingen te grabbel hebben gegooid.

GroenLinks deed dat wel, helaas. Mijn vertrouwen in GroenLinks en in de politiek is tot 0 gedaald. De vorige keer duurde dat tien jaar. Ik weet niet hoe lang het nu duurt, maar voor mij in ieder geval te lang...

Joop Vogt

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 4 september 2000