hoofdmenu

Burger Vredes Teams Nederland

Eerste informatiebulletin

Onze inspanningen om de financiering van de Opleiding van Burgervredeswerkers te verzekeren hebben helaas nog niet tot een positief resultaat geleid. Tijdens de vele contacten met organisaties en de overheid zijn we ons er meer van bewust geworden dat het idee burgervredeswerkers in te zetten in conflictgebieden ondanks de vele daarmee opgedane ervaringen voor de meeste mensen nog een verre van vertrouwde gedachte is. Uiteraard zetten wij onze pogingen, deze intensieve één jaar durende opleiding te verwerkelijken, onverminderd voort. Maar wij hebben in samenspraak met de Hogeschool Windesheim en met onze adviseur, drs. O.A. de Vries, besloten op korte termijn twee kortere cursussen te ontwikkelen. Het gaat dan om 1. een korte oriëntatiecursus waarin mensen meer begrip kunnen krijgen voor de aard van het werk van de burgervredeswerker en zich kunnen afvragen of zij zelf dit werk zouden kunnen doen en 2. een reflectiecursus voor mensen die al in conflictgebieden hebben gewerkt maar die verdere verdieping van hun kennis en vaardigheden noodzakelijk vinden. Wij hopen met die cursussen in 2000 te kunnen beginnen.

Voorts zal op 22 januari a.s. - indien daar voldoende belangstelling voor bestaat - een voorlichtingsdag voor donateurs worden georganiseerd.

Tenslotte is besloten om samen met de Stichting voor Aktieve Geweldloosheid en Peace Brigades International het periodiek "Geweldloos Aktief" te gaan omvormen tot een gezamenlijk blad waarin geweldvrije conflictbemiddeling richtsnoer voor de redactie zal zijn.

Wijnand Thoomes namens het bestuur

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 17 januari 2000