hoofdmenu

Burger Vredes Teams Nederland

De informatiebijeenkomst, die de Stichting Burger Vredes Teams Nederland op zaterdag 22 januari organiseerde was een succes. Niet alleen omdat de dag door ruim tachtig donateurs werd bezocht maar ook door de vele vragen die in de workshops werden gesteld. Vragen die kort en bondig duidelijk maakten dat er nog veel werk in de 'winkel van de vredeswerkers' valt te doen.

Enkele belangrijke vragen die zeker (met andere) aandacht moeten krijgen waren:

In een workshop werd een video over het werk van Peace Brigades International in Guatemala vertoond, terwijl in een andere twee P.B.I.-ers over hun ervaringen in Sri Lanka en Columbia vertelden. Duidelijk werd dat hun werk geheel anders is dan het veeleisender werkpakket dat de professionele vredeswerker/ster wacht.

In de inleiding van Mans van Zandbergen (als interim-voorzitter) kwam naar voren dat het denken bij 'defensie' over een geweldvrije benadering van conflicten begint te veranderen. De defensienota-2000 bevat passages, die aangeven dat men gewapend ingrijpen alleen als laatste middel ziet.

Obe de Vries (adviseur van de stichting) schetste de laatste ontwikkelingen. Met name kwam daarbij aan bod dat de stichting nu (bij wijze van try-out) een korte introductiecursus en een reflectiecursus wil realiseren, mogelijk al in het komende najaar. Dit om bij gebleken behoeften van non-gouvernementele organisaties en van Defensie aan te sluiten.

(2e inf. bulletin)

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000