BVTN

Derde Info-Bulletin

Dit najaar start de cursus "Internationale Conflictbemiddeling"

Dit najaar kan de cursus "Internationale Conflictbemiddeling" van Burger Vredes Teams Nederland (BVTN) en Hogeschool Windesheim plaatsvinden. Het is dan niet - zoals eerst de bedoeling was - een opleiding van een jaar met twee lange stageperioden maar een cursus van vier weken waarin een week stage. Gedurende de drie weken cursus blijft men in internationaal verband bijeen. De cursus biedt een intensieve oriëntatie op het werken in een conflictgebied.

Inmiddels is een onderwijs-coördinator gevonden in de persoon van de docent aan Windesheim (en donateur van BVTN) S. Tjallingii. De werkgroep Opleiding van BVTN zal in nauw overleg met hem het leerprogramma uitwerken en daar docenten bij zoeken. In dit programma komen in ieder geval aan de orde de eigen diverse vaardigheden om conflicten geweldloos op te lossen, het gebruik van specifieke communicatiepatronen, het openstaan voor andere culturen, actief luisteren, analyseren van conflictsituaties, de bereidheid om in teamverband te werken en reflectie op eigen inzet in die situaties.

Om aan de cursus te kunnen deelnemen moet de student(e) minimaal 23 jaar zijn, afgestudeerd aan een HBO-instelling of een gelijkwaardig denk- en werkniveau hebben. Het is nog te vroeg om concreet te zeggen hoe hoog het cursusgeld wordt. Indien u echter nu al belangstelling hebt om aan de cursus deel te nemen kunt u zich (alleen schriftelijk) melden bij het BVTN-secretariaat, Obrechtstraat 43, 3572 EC Utrecht. Voor de zomer ontvangt u dan nadere informatie.

Het bestuur van de Stichting Burger Vredes Teams Nederland
18 maart 2000

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA        Updated: 12 juni 2000