BVTN

Vierde informatie-bulletin Burger Vredes Teams Nederland

De voorbereidingen voor de Cursus Conflicthantering van de Vredesacademie vorderen gestaag. (De Vredesacademie is een samenwerkingsverband van de Stichting Burger Vredes Teams en de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle). Zo zijn inmiddels uit acht sollicitanten twee cursusleiders gekozen nl. Patricia Patfort uit Maldegem-Kleit (België) en Abel Herzberg uit Amersfoort. Beiden hebben cursussen geweldloze conflictoplossing georganiseerd en uitgevoerd en zij hebben een ruime internationale ervaring.
Van nu af aan worden zij intensief betrokken -in samenwerking met de onderwijscoördinator Sietse Tjallingii -bij de verdere uitwerking van het programma en bij het uitnodigen van docenten en gastsprekers, die specifieke onderdelen van het programma zullen behandelen. De cursusleiders nemen zelf echter circa 60% van de cursus voor hun rekening.
Belangrijke vraag is nu of voldoende kandidaat-cursisten tijdig bekend worden met het bestaan van deze cursus. Recent is een op brede schaal te verspreiden folder verschenen. Enkele praktische gegevens uit die folder:

  • De cursus vindt plaats van 20 november tot en met 15 december a.s. in conferentiecentrum Fredeshiem te Steenwijk, waar de cursisten de gehele werkweek intern aanwezig blijven, met uitzondering van zes stagedagen.
  • Het aantal deelnemers is maximaal 20. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Toelating vindt plaats na een intake-gesprek met de cursusleiding.
  • Het cursusgeld bedraagt fl. 6000,--. In dit bedrag zijn alle cursus- en verblijfskosten begrepen met uitzondering van de reiskosten en de verblijfkosten tijdens de stage. Onze stichting kan in individuele gevallen besluiten tot een bijdrage in de kosten.
Het wordt zeer op prijs gesteld indien cursisten zich voor medio september a.s. aanmelden.
Info.: Vredesacademie Chr. Hogeschool Windesheim, Trainings&Adviesgroep, Postbus 10090, 8000 GB Zwolle, secr. 038-469.93.72 c.q. onderwijscoördinator dhr. S.T. Tjallingli (038-469.94.60)
s.tjallingli@windesheim.nl

vorig bulletin

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 28 augustus 2000