hoofdmenu

De beste defensie is preventie

Wie nuchter naar de geldstromen kijkt, ziet dat voor geweldsmiddelen, legers, oorlogen en herstelschade jaarlijks moeiteloos duizenden miljarden beschikbaar zijn. Terwijl voor humanitaire hulp en ontwikkeling, conflictpreventie en het verder ontwikkeling en inzetten van geweldloze conflict hanteringsinstrumenten de financiële kraan nog altijd op 'druppelen' gezet wordt. In een groot aantal landen wordt gewerkt aan conflictpreventie en geweldloze conflicthantering.

De brochure 'Lokale, nationale en internationale conflicthantering' (52 blz.) is te bestellen door storting van f 9,50 op giro 26 65 51 t.n.v. St. v. Actieve Geweldloosheid (SVAG) te Zwolle, o.v.v. 'Brochure internationale conflicthantering.

Info: Postbus 137, 8000 AC Zwolle (Wim Robben)

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000