hoofdmenu

Den Haag vredesstad?

De Militaire I.T.E.C.-beurs is een jaarlijks terugkerend 'festijn', waar de nieuwste snufjes en speeltjes op militair computergebied ten toon worden gesteld en verkocht. Allemaal simulatiespelletjes. Alleen: de meeste zijn voor het oefenen van oorlog. Zo is het reuze interessant te zien hoe je 's-nachts als het pikkedonker is 'de vijand' zo kunt uitschakelen, dat die geen vin meer kan verroeren. Humaan uitschakelen heet dat dan, 'vredes'operatie dus. Maar de VN heeft 2000 toch uitgeroepen tot jaar van opvoeding tot vrede en geweldloosheid?

Om hiertegen te protesteren vinden op 11 t/m 13 april met als spitsmoment 11 april 12.30 uur, wakes plaats, met dag- en nachtpiket en vasten.

Org. Franciskaanse Vredeswacht (info.: 045-572.78.02)
Haags Vredesplatform (info.: 070-389.02.35)
Platform tegen Wapenhandel (info.: 050-313.32.47) e.a.
Congrescentrum, Churchillplein 10, Den Haag, tram 7 vanaf CS.

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000