Economen voor Vrede

Prof. Jan Tinbergen, econoom, Nobelprijswinnaar stond 11 jaar geleden aan de wieg van de vereniging Economen voor Vrede.

In zijn jeugd moet, als ik goed ben ingelicht, Jan Tinbergen vervangende burgerdienst hebben gedaan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zoals bij velen die zowel gegrepen zijn door het vredesideaal als door liefde voor het eigen vakgebied zal ook wel bij hem de behoefte bestaan hebben om die twee in elkaars verlengde te doen zien.

In een brief van 29 maart 2000 omschreef het bestuur van E.V.V. de zaak van deze vereniging als volgt:

"Er zijn raakvlakken tussen economie en het ontstaan, de escalatie, de beheersing en de vermindering van gewelddadige conflicten/oorlog. E.V.V. stimuleert onderzoek naar deze raakvlakken, brengt betrokken economen bij elkaar en helpt dit gebied te beschrijven. Vrede is zo een belangrijke voorwaarde voor menselijk welbevinden, dat economen zich deze relaties aan moeten trekken."

Genoemde brief was ook een noodkreet. Op leden, relaties en oud leden werd een beroep gedaan de vereniging zowel in ledental als financieel te versterken, opdat het ontstane netwerk met o.a. andere beroepsverenigingen en de publieke activiteiten geen geweld wordt aangedaan.

In een brief van 11 mei jl., ter begeleiding van een symposium, georganiseerd met artsen voor vrede en de vereniging van juristen voor de vrede, blijkt dat aan de noodkreet door velen gelukkig gehoor is gegeven.

Koos de Beus

N.B. adres van E.V.V.: Erasmus Universiteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, bankrek.nr.: 547.803.826 ABN, contributie f 35,-- per jaar.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA        Updated: 12 juni 2000