Filippijnen

"De Filippijnen, Aandacht voor een vergeten Archipel" is een informatieboekje met hoofdstukken over de geschiedenis, bevolking, problemen rond mijnbouw, landhervormingen, schulden, vluchtelingen en mensenrechten.

Arianne Buysen schreef het.

Te bestellen door f 15,-- (incl. verzendkosten) over te maken op giro 526.54.91 t.n.v. Stichting Vredesburo Eindhoven o.v.v. "infoboekje Filippijnen".

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA        Updated: 11 juni 2000