hoofdmenu

Footprint

Van acht Nederlandse gemeenten is de 'Ecologische Footprint' berekend, welke inzicht geeft in het effect van onze leefstijl op de beperkte ruimte die op aarde beschikbaar is. Uit dit proefproject (o.a. aangeboden aan het Ministerie van VROM) blijkt dat alle gemeenten een relatief groot beslag leggen op de mondiale milieu-gebruiksruimte.

Een 'eerlijk aarde-aandeel' is een gemiddelde voetafdruk van 1,7 ha. (ongeveer 3 voetbalvelden); dat zou duurzaam en voor iedereen mogelijk zijn.

Afgezet tegen dat duurzame niveau van gebruik, blijken alle gemeenten op een te grote voet te leven. En wie zal dat verbazen? De acht gemeenten 'scoren' een gebruik van maar liefst tussen de 4,46 en 4,80 ha.

In de volgende fase van het onderzoek wordt getest hoe te komen tot het verkleinen van de voetafdruk.

Bestelling van het verslag via giro 52730 van De Kleine Aarde te Boxtel. f 14,50 incl. verzendkosten.

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000