Fusie 't Kan Anders en Haagse Vredeskoerier

Officieel moet het nog worden goedgekeurd door de verschillende besturen en ledenvergaderingen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit tijdschrift met ingang van het volgende nummer samengaan met de Haagse Vredeskoerier, het blad van het Haags Vredesplatform.
Voor de abonnees heeft dit alleen maar voordelen. Het blad – dat wel ’t Kan Anders blijft heten – zal 9 i.p.v. 5 keer per jaar verschijnen. De omvang wordt dan wel 12 i.p.v. 16 pagina’s per nummer. De abonnementsprijs wordt niet extra verhoogd en zal voor 2001 f25,50 bedragen.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 20 december 2000