hoofdmenu

Ingezonden

L.S.,

Vandaag 't Kan Anders nr. 5 ontvangen en tot mijn grote verbazing geen woord over het misdadige optreden van het Russische leger in Tsjetsjenië. Dat staat wel in heel schril contrast met het extra nr. 2 enige tijd geleden over de oorlog in Kosovo. Ik bedank voor selectieve informatie en beëindig mijn abonnement op 't Kan Anders Plus m.i.v. 1 januari 2000.

Met vriendelijke groet,

S.C. Quist

Merkwaardig

In het december/januari nummer van 't Kan Anders zet Hans Wiebenga de Kosovomerkwaardigheden, met een aantal verwante zaken, op een rijtje. Ook het stemgedrag van GroenLinks in de Tweede Kamer behoort voor Hans tot die merkwaardigheden.

GroenLinks is nooit een pacifistische partij geweest, maar de opstelling van de fractie onder leiding van Ria Bekkers ten aanzien van de Golfoorlog gaf het idee dat de vredesduif inderdaad meegevlogen was. Des te groter de teleurstelling nu blijkt dat GroenLinks zich op dat punt niet onderscheidt van de overgrote meerderheid van de Kamer. Uit deze frustratie zullen de volgende kwalificaties wel voortkomen:

- Rosemüller als diep geweldsgelovige.

- Nog militaristischer dan collega-kamerleden.

- belangrijkste geloofsartikel dat het gooien van clusterbommen etc. vrede en recht dient.

Niet alleen Hans maar ook veel mensen binnen GroenLinks hadden meer verwacht van de GroenLinks "realo's" in de Tweede Kamer. Toch is het op z'n minst eenzijdig alleen de GroenLinksfractie zo nadrukkelijk te bekritiseren. In de Tweede Kamer zitten 150 mensen, waarvan alleen de S.P. zich verzet heeft tegen deze onmenselijke handelwijze. En niemand heeft er voor gepleit Rugova te steunen toen hij de Westerse landen om hulp vroeg op het moment dat Kosovo de autonomie binnen Servië werd ontnomen. Het vertrouwen van ons parlement in de geweldloze weg is dus bijzonder klein.

Dini Harms, (sinds december '98 geen lid meer van GroenLinks)

Bijschrift Hans Wiebenga

Jammer dat Dini niet aangeeft waarom de 4 aangehaalde teksten onjuist zijn. Kortheidshalve enige precisering in telegramstijl.

ad. 1. Mijns inziens is iedere overtuigde NAVO-adept een geweldsgelovige: al meer dan 50 jaar immers claimt de NAVO met klem het recht om - zelfs als eerste - kernwapens te gebruiken. En Paul R., we weten het, betreurde het ter gelegenheid van de opvolging van NAVO secretaris-generaal Claes ten zeerste dat onze Ruud Lubbers (kruisraketten) werd gepasseerd.

ad. 2. Feit is dat van alle vóór de NAVO-Kosovo acties stemmende Tweede Kamer fracties alléén de GroenLinks fractie daaraan de eis/voorwaarde verbond van: eveneens inzet grondtroepen. Dat wil zeggen niet minder, maar meer!

ad. 3. Wordt dit uit ad. 2 niet duidelijk?

ad. 4. De NAVO actie is als dienst aan het recht gepresenteerd. Met klem is meteen aangekondigd dat de NAVO voortaan zichzelf het recht toekent in de toekomst soortgelijke acties te ondernemen, als de NAVO dat wenselijk/noodzakelijk acht!!

Mijn 4 kwalificaties komen dus niet voort uit frustraties, wel uit observatie van feiten. Mochten de kwalificaties, als door Dini aangehaald, onverhoopt als onprettig overkomen, dan wil ik wel stellen dat ze een uitvloeisel zijn van logisch doordenken en niet bedoeld om de persoonlijke integriteit van genoemde, of betrokken functionarissen aan te tasten.

Al met al mijns inziens in een oceaan van gelijkgezindheid hier een druppeltje beoordelingsverschil tussen Dini en mij.

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 17 januari 2000