hoofdmenu

Mans van Zandbergen

Van haar kennen we geen boek betreffende het onderwerp van de conferentie, maar wel een jarenlange betrokkenheid bij het vredeswerk, zowel nationaal als internationaal. Ze is actief lid van de W.I.L.P.F., in het Nederlands het 'Internationaal Verbond van Vrouwen voor Vrede en Vrijheid'. Deze organisatie heeft samen met Vrouwen voor Vrede een politieke werkgroep die elk jaar de defensiebegroting becommentarieert en politici daarop aanspreekt. Onze spreekster speelt daarin haar rol.

Plaatselijk (Nieuwegein) is ze betrokken bij de basisgroep van Vrouwen voor Vrede. Momenteel is ze voorzitter a.i. van Burger Vredesteams Nederland. Bij de totstandkoming hiervan heeft ze met behulp van haar netwerken een stimulerende rol gespeeld. Van huis uit verpleegkundige heeft ze altijd geprobeerd een wisselwerking te creëren tussen haar gezondsheidswerk en het vredeswerk.

Tot voor kort was ze betrokken bij de Hogeschool van Utrecht. Ze doceerde verpleegkunde en was decaan voor de buitenlandse/allochtone studenten.

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000