Mensen gevraagd

doe wat voor de vrede!

"Ik wil wat doen, maar niet in m'n eentje!"
Overal in ons land zijn wel mensen die in hun buurt mee willen werken aan een Cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen van deze wereld. Maar wat moet je in je eentje? Natuurlijk is het leuker en beter om samen met anderen iets te ondernemen. Dit gebeurt al op een aantal plaatsen.
Het landelijk Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid wil mensen uit dezelfde plaats of regio met elkaar in contact brengen en geeft daarbij tips over ideeNn en mogelijkheden voor activiteiten. Elke groep bepaalt zelf wat er ondernomen wordt en hoeveel tijd dat mag kosten. Wie mee wil doen stuurt een kaartje aan het

Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid
Obrechtstraat 43
3572 EC Utrecht
Tel. 030-2316666. Fax. 030-2714759


"Ik wil helpen bij de terugkeer van verdreven BosniNrs." Werkgroep Nederland-Srebrenica zoekt vrijwilligers, die wee maanden naar Srebrenica willen gaan, om door hun aanwezigheid bij te dragen aan de vermindering van de spanningen bij de terugkeer. Een groet of een praatje op straat, een gesprek in een cafJ, iets kopen op de markt, simpele zaken die invloed hebben. Maar ook activiteiten op het eigen vakgebied werken positief. Helpen in een kinderdagverblijf, herstelwerkzaamheden aan geschonden woningen, lesgeven in naaien of computergebruik en noem maar op. Iedere vrijwilliger heeft zijn of haar vaardigheden.
Vrijwilligers worden ter plaatse begeleid door een tweetal co`rdinatoren die de taal spreken en de omstandigheden goed kennen.
Gezonde mensen tussen de 25 en 70 jaar, die bestand zijn tegen spanning en die goed kunnen functioneren in moeilijke omstandigheden, worden uitgenodigd contact op te nemen met

Werkgroep Nederland-Screbrenica
Schimmelpenninckkade 30
3813 AE Amersfoort
Tel. 033-4753001. Fax. 033-4753001

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 20 december 2000