Vredesmuseum van start

Het startweekend in Leiden van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid heeft duidelijk gemaakt dat het ook in Nederland mogelijk is een museum te starten dat uit het verleden duidelijk maakt dat geweld geen oplossing biedt voor problemen.

De loco-burgemeester sprak in zijn openingswoord uit dat het tijd werd dat aan de acceptatie van geweld een halt wordt toegeroepen. Niet alleen het geweld in het klein, op straat en rondom de sport, maar ook het oorlogsgeweld. Hans Wiebenga sprak over de geest van de vredesactivisten uit het verleden en van de wens de jeugd te doordringen van het gevaar van geweld. De rest van het programma bestond uit zang, dans en toneel. Jos Linnebank zong over "mensen gevraagd om de vrede te leren" en het Vlaams Toneel beëindigde de startdagen met "De dag dat Tommy 3 werd" een indrukwekkend stuk over de concentratie kampen.

De tentoonstellingsruimten waren ingericht door een internationale groep jonge vrijwilligers. Te zien waren: tentoonstellingen, video's, geluidsbanden, een computerquiz, spandoeken, affiches, vlaggen, boeken. Veel daarvan uit eigen bezit.

En ons bezit neemt zog steeds toe omdat we regelmatig zeer veel waardevolle dingen voor het museum ontvangen. Zo kregen wij uit Brussel de tekeningen van Tardi over de loopgravenoorlog in Eerste Wereldoorlog, uit Engeland het materiaal van de tentoonstelling "A Vision Shared", veel brochures en affiches van de IKV kern Lisse. Veel kunstuitingen op het gebied van de vrede uit Haarlem, een prachtige verzameling boeken op het terrein van de vrede, een grote partij vredesaffiches uit Amsterdam en zeer veel waardevolle bijdragen van talloze mensen uit het land.

Inmiddels is een groepje vrijwilligers gestart met het vervolmaken van onze tentoonstellingen en het maken van nieuwe. Zo zijn we op dit moment bezig met een tentoonstelling over de wapenhandel, over de dienstweigering tijdens de politionele acties in Indië, en een tentoonstelling over het zinloze geweld op straat. Een flink aantal tentoonstellingen is thans zover dat ze verhuurd worden.

Inmiddels is een klein deel van onze collectie te zien op onze website op het internet. Het aantal bezoekers daar is rondom de 500 per maand. Ons streven is om de website uit te bouwen tot een echt museum waarop onze hele collectie te zien is.

Ons grote plan voor een "Vredesboot", een varend vredesmuseum dat naar de mensen toekomt, neemt steeds vastere vormen aan. We hebben een schip op het oog, we hebben het geld voor aankoop en verbouwing en er is een vrijwillige schipper gevonden. Een resterende probleem is het vinden van een geschikte vaste ligplaats waar het schip kan liggen als het niet op tournee is. Ook zijn onze jaarlijkse inkomsten wel al toereikend voor de instandhouding van het schip maar nog niet om het meer dan incidenteel daadwerkelijk te laten varen. Uitbreiding van onze vrijwilligersploeg is eveneens dringend noodzakelijk.

Spannende tijden dus waarbij veel zal afhangen van u, onze achterban.

Voor meer informatie over het museum klikt u hier.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA        Updated: 12 juni 2000