Een kritische brief aan de Nuon

Geachte mevrouw, mijnheer,

Sinds enige tijd hangen er op de billboards advertenties van de NUON waarin personeel geworven wordt. Een ervan luidt: “Killers willen we”.
Ik vraag me af hoe een organisatie, die zegt maatschappelijk van betekenis te willen zijn, in deze tijd kan vragen om “killers”. Overal wordt met grote zorg gekeken naar wat ‘zinloos geweld’ genoemd wordt. Men vraagt zich af, hoe dat kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren als men een ‘killer’-mentaliteit propageert. Ik begrijp (en mag hopen) dat u het woord figuurlijk bedoelt. Maar ook in het bedrijfsleven hoort men niet over lijken te gaan. Ook het sportieve voetbal, waar u kennelijk op doelt met het kapotte net achter de tekst, gaat kapot aan geweld op en buiten het veld.

De Verenigde Naties hebben het decennium van 2001-2010 uitgeroepen als een decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld. Zij hopen dat iedereen zal bijdragen aan een cultuuromslag, van afdwingen naar gesprek, van privileges naar samen delen, van geweld naar rede, van heerschappij van de rijken naar echte democratie. En ik voeg daar graag aan toe: van killers naar sportieve doorzetters.

In Nederland is door een groot aantal vredesorganisaties het Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid opgericht, juist met het doel om in ons land te werken aan die cultuuromslag. Ik vermoed dat velen van hen door uw advertentie net zo onaangenaam zijn getroffen als ik.

Ik schaam me, dat ik mijn energierekening aan een bedrijf met zo’n denkwijze moet betalen. Daarom hoop ik dat u de NUON zo spoedig mogelijk een wat positievere uitstraling zult geven en in ieder geval deze reclames laat verwijderen.

Met vriendelijk groet,
J. Poort-van Eeden.

Naschrift: Intussen wordt de killer-reclame, ook tot genoegen van de redactie, niet meer gebruikt.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 20 december 2000