Het Paxhuis

gids voor een cultuur van geweldloosheid

Het valt moeilijk te bewijzen, maar toch ben ik er van overtuigd, dat de meeste conflicten opgelost worden zonder dat er geweld aan te pas komt. Bij huiselijke of bij maatschappelijke conflicten, maar ook bij conflicten tussen landen of groepen van landen, kiezen mensen in het algemeen voor overleg en bemiddeling of voor allerlei vormen van non-co÷peratie. Als de samenleving zo gewelddadig was als sommigen beweren, zouden de straten rood zijn van het vergoten bloed. In werkelijkheid echter wordt geweldgebruik gezien als de laatste mogelijkheid, het uiterste middel. Steeds als er waar dan ook geweld uitbreekt, proberen burgers en overheden dit in te dammen, soms met meer, soms met minder succes.

Dat er door velen desondanks gesproken wordt van een heersende cultuur van geweld, hoeft met het bovenstaande niet in strijd te zijn. Veel conflicten worden namelijk niet opgelost. Ze blijven liggen en belasten daardoor de samenleving met de dreiging van geweld. Een dreiging die spanningen oproept en zo een steeds aanwezig gevoel van onveiligheid bij mensen wakker maakt. Een gevoel dat ons waarschuwt dat het mis kan gaan. En soms gebeurt dat dan ook, met alle gevolgen van dien.
Om deze cultuur van geweld en geweldsdreiging om te buigen naar een cultuur van geweldloosheid zal er veel moeten gebeuren, vooral in verband met zowel de verwachtingspatronen als de mentaliteit, die in brede kring aanwezig zijn.
Van jongs af aan zullen geweldloze middelen om conflicten de wereld uit te helpen aangeleerd moeten worden. Niet om kinderen op te voeden tot doetjes die over zich laten lopen en elk conflict uit de weg gaan, maar om kinderen uit te laten groeien tot assertieve mensen, die hun verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan. Tot mensen met oog voor het gelijk van de tegenpartij, die van het begin af aan elk conflict zien als een probleem dat je samen moet zien te klaren.

Om ondersteuning te bieden aan alle opvoeders die in deze richting willen werken, heeft het Platform voor Vrede en Geweldloosheid het project Het Paxhuis uitgebracht. Het Paxhuis bestaat uit een internetsite voor kinderen en een tijdschrift voor leraren.
De internetsite bevat informatie, spelletjes en een podium waar kinderen kunnen discussiŰren. Deze wordt wekelijks bijgewerkt. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en bevat lesvoorbeelden, werkbladen en verwijst naar wat er op de site te beleven valt. Het project is vooral bedoeld voor het basisonderwijs. Kinderen kunnen thuis, op school of in de bieb, het Paxhuis bezoeken. Leerkrachten kunnen met behulp van het tijdschrift regelmatig aandacht besteden aan geweldloze conflictoplossing.

Het Platform voor Vrede en Geweldloosheid, dat de komende tijd een grote inspanning zal moeten leveren om het project van de grond te krijgen, bestaat uit 13 vredesorganisaties, waaronder de vereniging Pais en het Humanistisch Vredesberaad. De dragende figuur achter dit uitstekende initiatief is Janne Poort-van Eeden, die tevens optreedt als co÷rdinatrice. Belangstellenden kunnen bij haar terecht voor nadere informatie.
Telefoon: 035-6242127.
E-mail: rpoort@inter NL.net

De website van het Paxhuis is op dit moment nog niet online. We houden u op de hoogte.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 20 december 2000