Petitie

tegen IsraŽlisch optreden

Op vrijdag 13 oktober werd een petitie afgeleverd bij de IsraŽlische ambassade, waarin de IsraŽlische regering wordt opgeroepen een eind te maken aan het buitensporig geweld van haar leger en politie. Verder wordt er via de petitie een dringend beroep op die regering gedaan de VN-resoluties over de ontruiming van de bezette gebieden en over de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen tot uitvoering te brengen. Het initiatief kwam van de SP en werd gesteund door GroenLinks en een tiental andere organisaties, waar ít Kan Anders en het Humanistisch Vredesberaad deel van uitmaakten.

Gerard van Alkemade

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 20 december 2000