Herdenking 'Sebrenica'

Gebed Imam op 11 juli 2000 Potocari

God we zijn hier gekomen, niet om te oordelen
maar ook niet om vrij te spreken.
We zijn hier om te tonen dat we niet vergeten zijn
en niet zullen vergeten.
God, we zijn hier gekomen, niet om goed te praten
maar ook niet om te ontkennen.
We zijn hier omdat we niet zullen en willen afwijken
van het recht.
We zijn hier omdat we luisteren naar hen die om
hulp gevraagd hebben.
God we zijn hier om de waarheid te vinden
voor ons en over hen.
Voor ons: dat we weten wie en wat we zijn
over hen: hoe het met ze is en waar ze zijn.
Dit hoe de wereld eruit ziet:
de argumenten van de macht van de machthebbers
hadden de overhand boven de argumenten
van het recht van de zwakkeren.
God we vragen alleen dat u van de machtigen het zwaard afneemt
en aan de zwakkeren macht geeft voor de juiste waarheid.
Wij vragen u, God, dat verdriet hoop wordt
en dat schuld rechtvaardigheid wordt
dat tranen van moeders herinneringen worden die zeggen
dat niemand ooit weer aan iemand Srebrenica mag aan doen.
God, vergeet ons niet, ook als wij u vergeten
als we in het donker lopen,
verlicht ons de weg van het juiste geloof
(amen)
als we in ongeluk terechtkomen, leid ons naar behoud
(amen)
als we uit onze huizen zijn verdreven, versterk in ons,
langs de weg van de profeet, de wens terug te keren naar onze huizen.
(amen)
God, versterk in ons de wens elkaar als broeders en zusters te dienen
(amen)
versterk onze stappen naar de juiste waarheid.

Lieve broers en zusters, we zullen nu een gebed houden
speciaal voor de afwezigen.
God, neem hen die er niet meer zijn op in uw liefde en beloon ze
geef hen, die gebleven zijn moed en liefde in dit korte leven,
God, u die het beste de namen kent van hen aan wie we denken,
we vragen: beëindig hun lijden en ons verdriet, laat het hoop worden.
Lieve God, vergeef hen die schuldig zijn aan hun lijden,
geef ze verstand en sterkte dat ze zichzelf veranderen
en dat ze verder gaan zonder slechte bedoelingen.
Laten we ook bidden voor hen die onschuldig hun aardse
leven hebben moeten beëindigen, niet alleen in Bosnië,
maar in de hele wereld.
Broers en zussen,
We zijn nu aan het einde gekomen van datgene
waarvoor we hier gekomen zijn.
Gaat in vrede en tevredenheid terug
via de weg van Allah naar uw huizen.

vertaling Hans Huikeshoven

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 28 augustus 2000