hoofdmenu

Programma conferentie
"Naar een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid"

10.30 u. Zaal open ontvangst
11.00 u. Opening door Els Hubert, dagvoorzitter
Els is voorzitter van de werkgroep Vredesvraagstukken van Pais/HVB.
11.10 u. Inleiding door prof. dr. Lennart J.A. Vriens
Elementen in onze cultuur die bijdragen of afdoen aan het ontstaan van geweld.
11.50 u. Gelegenheid tot vragen en/of korte pauze
12.00 u. Inleiding door prof. Jos N.J. Decorte
Over een mogelijke cultuuromslag naar vrede.
12.40 u. Gelegenheid tot vragen
12.50 u. Lunchpauze*
13.50 u. Inleiding door mw. Mans van Zandbergen
Practische mogelijkheden voor de vredesbeweging.
14.20 u. Gelegenheid tot vragen en/of korte pauze
14.30 u. Workshops
15.15 u. Presentatie vanuit de workshops, gevolgd door algehele gedachtenwisseling
16.00 u. Sluiting
* Bij aanvang kunnen lunches aan de zaal besteld worden. Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaar is toegestaan.

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 20 april 2000