hoofdmenu

Racisme in Nederland

Volgens een onderzoek van de EU noemt eenderde van de Europeanen zichzelf 'nogal racistisch' of 'erg racistisch'. Ook in het welvarende en tolerante Nederland noemt een kwart van de bevolking zich 'nogal racistisch'.

Racisme in Nederland doet verslag van een rondetafelconferentie die het Europees Waarnemingscentrum tegen Racisme en Xenofobie samen met De Balie in het najaar van 1999 organiseerde. Na een presentatie van het laatste cijfermateriaal met betrekking tot racisme in Nederland komen in speciaal voor de conferentie geschreven artikelen vragen aan de orde als:

Van de discussies die aansluitend plaatsvonden zijn korte verslagen opgenomen.

Racisme in Ned. (Paul Cliteur) e.a., ISBN 9066172401 f 24,50) is te bestellen bij uitg. De Balie, Antwoordnummer 10469, 1000 RR Amsterdam.

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000