Een monument

afschaffing slavernij

Er komt in Nederland een monument ter herinnering aan de afschaffing in 1863 van de slavernij. Dat is goed. Het laat zien, met de ogen van nu, dat slavernij altijd onmenselijk is geweest, en dat de afschaffing ervan een mijlpaal vormt in de ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid.
Vanuit de Surinaamse cultuur in Nederland bestaat hier en daar de behoefte dat het monument ook de Afrikaanse wortels van die cultuur tot uitdrukking zou brengen. Daarbij wordt aan een obelisk gedacht.
Een en ander botst nog op dit moment. Een oplossing is wellicht het monument uit een aantal delen te laten bestaan, die samen een eenheid vormen.
Het Hildebrand monument in de Haarlemmerhout vormt er een voorbeeld van.
Naast de twee genoemde elementen zou er dan ook nog één van hoop in opgenomen kunnen worden, namelijk de hoop dat in de nabije toekomst ook het zo onmenselijke oorlogvoeren zal zijn afgeschaft.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 28 augustus 2000