hoofdmenu

Sponsoring

De affaire-Kohl heeft ook in Nederland de vraag naar de aanvaardbaarheid van sponsoring weer eens op de politieke agenda gezet. Zo menen PvdA en Groen Links momenteel, dat het - in tegenstelling tot twee jaar geleden - tot een wettelijk verbod op sponsoring moet komen. De VVD daarentegen blijft bij haar standpunt dat partijen het volst recht hebben zich te laten sponsoren door het bedrijfsleven.

Persoonlijk denk ik dat om te overleven, politieke partijen niet zonder sponsoring kunnen en omgekeerd bedrijven niet zonder politieke steun. Sponsoring is dan ook een 'conditio sine qua non'. Paradoxaal genoeg zal hierdoor ons huidig politiek bestel uiteindelijk ten onder gaan, omdat deze wederzijdse afhankelijkheid op zeker moment aan een ieder duidelijk zal maken dat haar reilen en zeilen wordt bepaald door het 'recht van de sterkste'. Ervan uitgaande dat deze basis voor de tot inzicht gekomen goegemeente onaanvaardbaar is, zullen wij op een goede dag dan ook de politiek massaal de rug toekeren. Met andere woorden, met sponsoring - hoe noodzakelijk deze voor hun voortbestaan ook is - graven partijen langzaam maar zeker hun eigen graf.

Kortom, het is te voorzien dat dankzij het niet te stoppen mens- of bewustwordingsproces, op een gegeven moment niet langer de aan elkaar gekoppelde bedrijfs- en partijbelangen (dus het recht van de sterkste), maar de mensenrechten (dus het algemeen belang) de koers van het beleid zullen bepalen. Begrijpelijkerwijs zullen daarvoor de Verenigde Naties omgebouwd moeten worden van een ongeloofwaardige organisatie van regeringen, die gedwee aan de leiband van 'uncle Sam' lopen, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum dat handen en voeten weet te geven aan de dringende oproep van alle twintig winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede, om de periode 2001-2010 te besteden aan de effectuering van een 'Cultuur van Vrede en Geweldloosheid', als vervanging van de huidige 'Cultuur van Oorlog en Geweld'.

Wouter ter Heide

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000