In dankbare herinnering
Truke Kranendonk

Dit voorjaar overleed, ruim 80 jaar oud, Truke Kranendonk, geheelonthoudster, koerierster in de oorlog, vredesactiviste, actief bij o.a. Amnesty International, Amok, Vluchtelingenwerk, Vrouwen in 't Zwart, 50+ tegen Kernwapens, Marinee en ook bij 't Kan Anders.
Ze was een trouw bezoekster van onze bijeenkomsten en gedurende een aantal jaren actief als vrijwilligster op ons verenigingskantoor.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Updated: 28 augustus 2000