hoofdmenu

De workshops

In een cultuur van vrede en geweldloosheid dient de norm te zijn: Geweld, dat kàn niet, dat màg niet, dat doe je gewoon niet.
Hoe zouden we zover kunnen komen dat dit richtsnoer wordt?

We willen trachten dit in twee groepen workshops wat uit te diepen, nl. op resp. microniveau en macroniveau.

Bij die op microniveau denken we aan werken aan de basis via opvoeding en onderwijs.

  1. In het persoonlijk leven en in het gezin o.i.d.
  2. Op school en via de media.

Bij die op macroniveau denken we aan het maatschappijkritisch bezig zijn op het gebied van:

  1. Sociale (on)rechtvaardigheid/armoede
  2. De economie van het (nooit) genoeg
  3. Natuur den milieu
  4. Vredeswerk
  5. Verenigde Naties en mensenrechten
  6. Etniciteit/religie en levensbeschouwing/emancipatie/discriminatie.
De bedoeling is dat in een workshop het probleem wordt geschetst en aanbevelingen worden gedaan.

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 21 maart 2000