Verwerpen pacifisten alle geweld?

logo

vragen &
antwoorden
Antwoord van Pais:

Alle pacifisten verwerpen de orgie van ongeremd dodelijk geweld die oorlog heet.

Dodelijk geweld tegen een persoon die het eigen of andermans leven acuut en daadwerkelijk bedreigt wordt door veel pacifisten aanvaard, door anderen niet (gij zult niet doden).

De meeste pacifisten hebben geen principiŽle problemen met niet dodelijke vormen van geweld zoals b.v. verbaal geweld, geweld tegen goederen, vrijheidsbeneming en lijfelijk geweld dat niet dodelijk is. Ter bestrijding van onrecht kan dergelijk geweld gerechtvaardigd zijn. Wel is het zo dat pacifisten ook met deze vormen van geweld veelal terughoudender zijn dan anderen.

Ons antwoord op deze vraag blijft in discussie. U kunt ook deelnemen aan deze discussie door uw commentaar in te sturen. Gebruik daarvoor het reactieformulier.
In onze Werkgroep Vredesvraagstukken zal dit worden besproken, wat tot herziening of aanvulling van het standpunt van Pais kan leiden. Wilt u zelf een bijeenkomst van de werkgroep bijwonen? Geef u dan via het reactieformulier op!

hoofdmenu    inhoud    info pais    uw reactie