Wat is, wil en doet Pais?

logo

infoOnze oorsprong ligt in de wereldwijde vredesbeweging, die ontstond uit de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Na vele fusies is onze naam nu 'Vredesbeweging Pais'. Pais is een oud-Nederlands woor dat vrede betekent. Ons gedachtegoed is eigentijds maar nog steeds gebaseerd op de oude idealen: nooit meer oorlog en een geweldloze, rechtvaardige samenleving.

Onze rijke historie is zeker niet zonder successen maar er blijft veel te doen. Daarom zijn we op zoek naar – ook jonge – mensen, die onze idealen delen.

Samenwerken voor vrede

Veel van ons werk gebeurt in samenwerkingsverbanden. Er is een nauwe samenwerking met meerdere vredesorganisaties o.a. bij het uitgeven van onze blad. Ook participeren we in andere organisaties zoals het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, dat veel aandacht trekt met een museum in Gouda, reizende tentoonstellingen en het Vredesmuseum op Internet (www.vredesmuseum.nl).

Dit doen wij
Vredesbeweging Pais geeft, samen met andere organisaties, het tijdschrift VredesMagazine uit, dat 4 keer per jaar verschijnt. De nummers tellen 36 pagina’s met nieuws, interviews, verslagen, opinies, columns, boekbesprekingen, een actieagenda, enz.
Om u snel op de hoogte te kunnen brengen van actueel nieuws hebben we daarnaast VredesNieuws. VredesNieuws gebruikt meerdere digitale kanalen o.a. websites, Twitter, een e-mailnieuwsbrief en een rss-feed om het nieuws te verspreiden. Het gedachtegoed van Pais vindt verder uitdrukking in brochures, video's, actiemateriaal (o.a. het bekende 'gebroken geweertje'), enz.
Pais heeft een uitgebreide en goedbezochte website: www.vredesbeweging.nl, die niet alleen veel informatie biedt (o.a. een webversie van ons tijdschrift) maar ook een goede wegwijzer is in de vredesbeweging met haar vele organisaties die gelukkig wel vaak samenwerken.
Pais is meer dan een kleine organisatie in een klein land. Via onze internationale organisatie ‘War Resisters International’ zijn we overal in de wereld actief, in het bijzonder daar waar brandhaarden zijn. We zijn zelfs officieel vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties!

Wilt u meedoen?
Dat kan!
U kunt natuurlijk abonnee worden op onze bladen VredesMagazine en ’t Kan Anders.
Als u het eens bent met onze doelstellingen kunt u daarnaast lid worden (de minimumcontributie is gelijk aan het abonnementsgeld). Tevens bent u dan lid van de WRI.
U kunt deelnemen aan onze werkgroepen en activiteiten internationaal, landelijk en plaatselijk.

Doelstellingen
Pais wil allen verenigen die vinden dat oorlog een misdaad tegen de menselijkheid is. Iets waaraan zij op geen enkele wijze willen meewerken of steun verlenen. Pais werkt aan een samenleving waarin:
  • de oorzaken van oorlogen zijn weggenomen.
  • het georganiseerde geweld is uitgebannen.
  • de mensen in evenwicht leven met de overige natuur.
  • de gelijkgerechtigdheid van ieder mens tot gelding wordt gebracht.
Wilt u nadere informatie?
Neem dan contact op met ons verenigingskantoor liefst via het reactieformulier.
Download hier onze folder (pdf 0,2 MB).
hoofdmenu    info pais    uw reactie